Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego...

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o...