Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa

Lokalizacja

woj. kujawsko-pomorskie

pow. inowrocławski

Janikowo

Adres

ul. Szkolna 10

88-160 Kołodziejewo

NIP

5562360309

REGON

001144422

Telefon

52 351 30 28

Faks

52 351 30 28

Patron

Janusz Kusociński

Liczba uczniów

128

Stanowiska

Dyrektor

Katarzyna Krokos

52 3513028

52 3513028

spkolodziejewo@poczta.onet.pl

Kontakt

Status Prawny

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Jednostka założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.09.1982 r. wydanego przez Gminnego Dyrektora Szkół w Janikowie jest publiczna szkołą podstawową. Do obwodu szkoły należą:
Kołodziejewo, Pałuczyna, Dębowo, Dębina, Sosnówiec.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
Uchwałą NR XXVI/226/2017 Rady Miejskiej
w Janikowie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie, placówka jest ośmioletnią szkołą podstawową.
Organem prowadzącym szkołę Gmina Janikowo.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania :

1. Godziny pracy szkoły : 7:00-16:00

2. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

-drogą elektroniczną na adres : spkolodziejewo@janikowo.com.pl

-telefonicznie pod numerem tel./fax 523513028

-osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Organizacja szkoły

Organizację szkoły określa corocznie arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę.

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap - klasy I-III

II etap - klasy IV-VIII

Liczba oddziałów:7

Liczba uczniów:128

W ramach szkoły funkcjonują dwa oddziały przedszkolne liczące 42 dzieci.

Struktura własnościowa

Budynki szkolne i mienie jest własnością Miasta i Gminy Janikowo.

Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2011 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Bąkowska
Ilość wyświetleń: 32966
15 listopada 2018 11:08 (Ewa Biednik) - Aktualizacja danych.
10 października 2018 11:59 (Ewa Biednik) - Aktualizacja danych.
07 września 2018 10:56 (Ewa Biednik) - Aktualizacja danych.