Szkoła Podstawowa im Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa
Publiczna
5562360309
001144422
kujawsko-pomorskie
inowrocławski
Janikowo
Kołodziejewo
ul. Szkolna 10
88-160
Janusz Kusociński
128 uczniów

Katarzyna Krokos

52 3513028

52 3513028

spkolodziejewo@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Jednostka założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.09.1982 r. wydanego przez Gminnego Dyrektora Szkół w Janikowie jest publiczna szkołą podstawową. Do obwodu szkoły należą:
Kołodziejewo, Pałuczyna, Dębowo, Dębina, Sosnówiec.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).
Uchwałą NR XXVI/226/2017 Rady Miejskiej
w Janikowie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie, placówka jest ośmioletnią szkołą podstawową.
Organem prowadzącym szkołę Gmina Janikowo.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Zasady funkcjonowania :

1. Godziny pracy szkoły : 7:00-16:00

2. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

-drogą elektroniczną na adres : spkolodziejewo@janikowo.com.pl

-telefonicznie pod numerem tel./fax 523513028

-osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Organizację szkoły określa corocznie arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę.

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap - klasy I-III

II etap - klasy IV-VIII

Liczba oddziałów:7

Liczba uczniów:128

W ramach szkoły funkcjonują dwa oddziały przedszkolne liczące 42 dzieci.Budynki szkolne i mienie jest własnością Miasta i Gminy Janikowo.

Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2011 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Bąkowska
Ilość wyświetleń: 18229
15 listopada 2018 11:08 (Ewa Biednik) - Aktualizacja danych.
10 października 2018 11:59 (Ewa Biednik) - Aktualizacja danych.
07 września 2018 10:56 (Ewa Biednik) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl